Trisept Complex płyn do dezynfekcji 5l

71,99

Opis

Trisept Complex 5L ADR- Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością. Produkt może być stosowany do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz przeznaczonych dla ludzi i zwierząt. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.Substancje czynne: Etanol – 700 g/kgDezynfekcja rąk- Stosować preparat na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna – nanieść 2 razy 3 ml wcierać przez 3 minuty. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce utrzymywać w stałej wilgotności.Dezynfekcja powierzchni- Nanieść preparat na suche i czyste powierzchnie lub urządzenia dbając o całkowite ich pokrycie. Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze preparatu występuje po 30 sekundach. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością po dezynfekcji spłukać powierzchnie wodą przeznaczoną do spożycia.Środki ostrożności: Wysoce łatwopalna ciecz i paryDziała drażniąco na oczyChronić przed dziećmi Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu Nie palićW PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.Wdychanie – w dużych stężeniach opary mają działanie znieczulające i mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy oraz objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Aerozole drażnią drogi oddechowe i mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem.Kontakt ze skórą – nie przewiduje się podrażnienia skóry przy zwyczajnym stosowaniu. Kontakt z oczami – bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.Połykanie – po połknięciu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i biegunka.Pierwsza pomoc: Usunąć osobę poszkodowaną z miejsca zagrożenia. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeżeli oddech jest utrudniony należy wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i wezwać lekarza. Lekarzowi należy pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji. W przypadku kontaktu substancji z oczami, usunąć szkła kontaktowe, a następnie przepłukać je wodą przy otwartych powiekach przez minimum 15 minut. W przypadku wystąpienia niekorzystnych symptomów konieczna konsultacja okulistyczna. Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem, pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji. W razie wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej skierować poszkodowanego do lekarza.Data ważności:2 lata od daty produkcjiNr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0007/TP/20

Artykuły do dezynfekcji

ziaja maslo kakaowe, lakier schwarzkopf, costa coffee cennik 2018, laminacja włosów galaretką, tresseme, perfumy incanto, perfumy demon, winfun, dezodorant damski, kosmetyczki młodzieżowe, pojemniki na soczewki, wet n wild color icon, kubeczek i szczoteczka do przedszkola

yyyyy

Shopping cart

close